ייצוג נהגי מוניות

 

עו"ד בן- נס ואנונו, מייצג נהגים בין השאר כיועמ"ש של ארגון נהגי המוניות (ע"ר) מול ועדות הממשלה והכנסת השונות, לפרטים בדבר הפעילות שנעשתה עד כה, ניתן להיכנס לקישור. נהגי מוניות וכן תחנות מוניות.

עו"ד בן-נס ואנונו ער למצוקתם של נהגי המוניות ולכן ביקש להתנדב למענם, מתוך הבנה שהיעדר הייצוג מוביל לפגיעה קשה בהם ובילדיהם. כבן הפריפריה מבקש עו"ד בן-נס להעניק הזדמנויות לכלל הילידים, העובדה כי מקצוע נהג המונית יכחד בעוד מספר שנים, הובילה אותו לספק סיוע משפטי בהיקף של כ-200,000 ש"ח בהתנדבות למען הנהגים.

בין השאר הוביל עו"ד בן-נס ואנונו לראשונה מהלך במסגרתו ועדת המחירים מצאה עצמה חסרת תשובות פעם אחר פעם. בין הניסיונות שסוכלו היו בקשותיה של ועדת המחירים:

1. לקבוע כי בניגוד למותר על פי חוק – נהג מונית מחויב לעבוד מעל ל-12 שעות ביממה, נהג מונית אשר יבחר לעבוד 8.6 שעות, ישתכר מתחת לשכר המינימום.

2. להשתמש בנתוני הניצולת בצורה בלתי שקופה, תוך שימוש כפול בנתונים במטרה להגיע לתעריף המבוקש ולא התעריף הנכון (נתוני הניצולת הינם משך הזמן שנה מונית מסיע נוסעים בשכר מסך משך הזמן שהנהג נמצא על המונית – נתונים אלו משפיעים באופן ישיר על התעריף). 

3. להשוות את שכר הנהגים לשכר נהגי היסעים ואוטובוסים, ולקבוע כי שכר נהגי המוניות יהיה נמוך משל נהגים אחרים.

4. התעלמות ממאפייניו של נהג המונית כעצמאי.

ועוד…

בנסגרת ייצוג מול ועדת הכספים נייר העמדה הוכח לחברי הועדה כי בקשתו של האוצר לבטל את ההישבון אינה נובעת מעלויות זיהום האוויר, אלא ממניעים אחרים.

עליות התעריפים מהוות המשך ישיר לעבודה שבוצעה, לאור כך שהובהר למשרד התחבורה והאוצר כי התעריף הנמוך עשוי להוביל באופן ישיר לתאונות רבות יותר. 

מלבד הייצוג למען הנהגים, המשרד מטפל במספר נושאים: 

א. זכות ציבורית להפעלת מונית (מספר ירוק).

ב. מכירה ורכישה של זכויות ציבוריות.

ג. הסכמי שכירות למספרים ירוקים.

ועוד…